มีพี่แจ้งเตือนเรื่องเอกสารบริษัท
ผมจึงต้องขอdownชั่วคราวจนกว่าจะปลอดภัยครับและมีเพื่อนสมาชิกไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ผมอาจจะขอตัดสิทธิ์บางทานนะครับ